Trasa Średnicowa Północna

Zdjęcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa Projektu: Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód – zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego). Etap I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska

Informacja V

30 maja 2014 r. został oddany do użytku odcinek Trasy Średnicowej Północnej od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska. Tym samym Miejski Zarząd Dróg zakończył budowę pierwszego etapu Trasy Średnicowej, która w przyszłości w swoim docelowym kształcie będzie przebiegać od Szosy Bydgoskiej przez skrzyżowanie z ul. Okrężną, Szosą Chełmińską do ul. Grudziądzkiej i dalej przez skrzyżowanie z ul. Chrobrego, ul. Wschodnią aż do Szosy Lubickiej. Oddany do użytku odcinek jest dopiero początkiem połączenia toruńskich osiedli na dwóch krańcach miasta.

Uroczyste otwarcie drogi
Uroczyste otwarcie drogi

Przecięcia wstęgi dokonali od lewej:
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marian Frąckiewicz – Przewodniczący Rady Miasta Torunia
Maciej Hewusz – Dyrektor Oddziału Skanska S.A.
Stefan Kalinowski – p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg

Rozpoczęcie budowy całej Trasy Średnicowej Północnej miało dla miasta priorytetowe znaczenie w kontekście rozwiązywania utrudnień komunikacyjnych w Toruniu. Trasa Średnicowa jest jednym z głównych elementów szkieletowego układu drogowego miasta. W przyszłości, po wybudowaniu wszystkich odcinków ma pełnić rolę drogi przelotowej na kierunku wschód-zachód. Dzięki realizacji I etapu kierowcy mają już możliwość szybkiego i bezpiecznego przejazdu z Chełmińskiego Przedmieścia na Osiedle Mokre. Za niewiele ponad rok ruch w relacji wschód-zachód będzie się odbywał jeszcze płynniej, bo Miejski Zarząd Dróg rozpoczął budowę kolejnego etapu, który połączy Chełmińskie i Mokre z mocno zurbanizowanym osiedlem Rubinkowo. W najbliższych planach drogowców jest również przygotowanie realizacji III etapu – połączenia z Szosą Okrężną.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Trasy Średnicowej z ul. Szosa Chełmińska. Prognozowane duże natężenie ruchu wymusza zastosowanie sygnalizacji świetlnej.
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Trasy Średnicowej z ul. Szosa Chełmińska. Prognozowane duże natężenie ruchu wymusza zastosowanie sygnalizacji świetlnej.


W ramach projektu drogowcy wybudowali dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o łącznej długości 1,42 km
W ramach projektu drogowcy wybudowali dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o łącznej długości 1,42 km


Kierowcy mają teraz do dyspozycji dwie jezdnie o długości 1,42 km, każda po dwa pasy ruchu z poszerzeniami na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań (cicha nawierzchnia). Dla zapewnienia bezpieczeństwa i uporządkowania ruchu na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym zastosowano sygnalizację świetlną - w miejscach, gdzie zbiega się ruch z drogi krajowej, przebiegającej przez ul. Grudziądzką oraz przy skrzyżowaniu z ruchliwą drogą wojewódzką nr 553 (Szosa Chełmińska). Zgodnie z projektem przebudowano fragmenty ulic krzyżujących się z Trasą Średnicową Północną o łącznej długości 740 metrów (ul. Szosa Chełmińska, ul. Legionów i ul. Grudziądzka). Drogowcy z Firmy Skanska przebudowali również ul. Wybickiego na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Legionów, tworząc z niej tzw. drogę serwisową z nową nawierzchnią, miejscami do parkowania i chodnikiem dla pieszych.

Wcześniej zdegradowana ul. Wybickiego zyskała zupełnie nowy wygląd
Wcześniej zdegradowana ul. Wybickiego zyskała zupełnie nowy wygląd


W ramach przedsięwzięcia powstała również cała infrastruktura towarzysząca. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wybudowano chodniki z kostki betonowej i dwukierunkowe ścieżki rowerowe oraz specjalne barierki w obrębie skrzyżowań. Dla potrzeb komunikacji miejskiej drogowcy wykonali zatoki autobusowe z kostki kamiennej oraz parkingi i zjazdy na posesje. Cały teren, przez który przebiega nowa trasa, został zagospodarowany zielenią.

Trasa Średnicowa jest bezpieczna dla pieszych i rowerzystów
Trasa Średnicowa jest bezpieczna dla pieszych i rowerzystów


Zatoki autobusowe z wiatami dla pasażerów zapewniają wygodne i bezpieczne  korzystanie z komunikacji miejskiej
Zatoki autobusowe z wiatami dla pasażerów zapewniają wygodne i bezpieczne korzystanie z komunikacji miejskiej


Wzdłuż całego odcinka Trasy Średnicowej nasadzono dużo zieleni
Wzdłuż całego odcinka Trasy Średnicowej nasadzono dużo zieleni


Podczas budowy Trasy Średnicowej zastosowano szereg rozwiązań koniecznych ze względu na prognozowane natężenie ruchu na trasie, która w swoim docelowym kształcie po realizacji pozostałych odcinków, będzie w przyszłości jedną z głównych arterii komunikacyjnych Torunia w relacji wschód-zachód. Dlatego też w rozwiązaniach projektowych uwzględniono budowę skrzyżowań o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną oraz przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, zlokalizowanych bezpośrednio przy tych skrzyżowaniach. Liczba przejść dla pieszych jest dostosowana do klasy drogi GP (główną przyspieszoną) i do przewidywanych docelowo warunków ruchowych.

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów zlokalizowane na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Legionów
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów zlokalizowane na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Legionów


Trasa Średnicowa na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Legionów. W najbliższej przyszłości stanie się jedną z podstawowych arterii komunikacyjnych
Trasa Średnicowa na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Legionów. W najbliższej przyszłości stanie się jedną z podstawowych arterii komunikacyjnych


Oddany do użytku fragment Trasy Średnicowej niewątpliwie ułatwi mieszkańcom szybki i bezpieczny przejazd między dużymi osiedlami oraz zapewni lepszą przepustowość i płynność ruchu. Miejski Zarząd Dróg rozpoczął w maju budowę II etapu Trasy Średnicowej - od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej, której zakończenie zaplanowano na jesień 2015 r. Kluczowe dla układu komunikacyjnego miasta są również przygotowania do prac nad projektowaniem kolejnego odcinka (w kierunku zachodnim) od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna i do realizacji w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Budowa tego docelowego układu drogowego rozwiąże znaczną część utrudnień komunikacyjnych, z którymi mamy do czynienia obecnie.

Dojazd do skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką.  Za 15 miesięcy kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem w stronę Osiedla Rubinkowo.
Dojazd do skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką. Za 15 miesięcy kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem w stronę Osiedla Rubinkowo.


Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Budowa I etapu zgodnie z umową o dofinansowanie kosztowała 40 197 713,11 zł, z czego 20 098 856,55 zł pochodziło z Unii Europejskiej.

Informacja IV

Skanska kontynuuje budowę Trasy Średnicowej
Skanska kontynuuje budowę Trasy Średnicowej


Miejski Zarząd Dróg kontynuuje realizację projektu „Budowa Trasy Średnicowej Północnej”. Postęp rzeczowy zadania wynosi ok. 90%. Do tej pory drogowcy zakończyli budowę skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką. Gotowe są również odcinki trasy pomiędzy wszystkimi skrzyżowaniami, a na prawie całej długości drogi stoją ekrany akustyczne.

Zakończono przebudowę wschodniej jezdni ul. Grudziądzkiej
Zakończono przebudowę wschodniej jezdni ul. Grudziądzkiej


Na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką powstało rondo
Na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką powstało rondo


Zakończone roboty drogowe na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Legionów
Zakończone roboty drogowe na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Legionów


Obecnie największy zakres prac prowadzony jest na skrzyżowaniach Trasy Średnicowej z ul. Legionów i z ul. Szosa Chełmińska. W styczniu wyłączono z ruchu ul. Legionów na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Lelewela, gdzie rozpoczęto prace kanalizacyjne i drogowe. Na czas wykonywania tych prac wyznaczono objazd ulicami: Podgórną, Szosą Chełmińską i Żwirki i Wigury oraz Lelewela, Kołłątaja, Szosą Chełmińską i Żwirki i Wigury.Na wschodniej części ul. Legionów na odcinku 150 metrów drogowcy budują kanalizację deszczową. Na pozostałym odcinku prowadzone są prace związane z wykonywaniem podłoża gruntowego. W najbliższym czasie zaplanowano rozpoczęcie robót bitumicznych.

Na ul. Legionów na głębokości 4 metrów drogowcy budują kolektor deszczowy
Na ul. Legionów na głębokości 4 metrów drogowcy budują kolektor deszczowy


Ulica Legionów jest obecnie przejezdna jedynie dla pojazdów komunikacji miejskiej
Ulica Legionów jest obecnie przejezdna jedynie dla pojazdów komunikacji miejskiej


Kanalizacja deszczowa w ulicy Legionów jest układana na odcinku 150 metrów
Kanalizacja deszczowa w ulicy Legionów jest układana na odcinku 150 metrów


Prace kontynuowane są również na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej Północnej z Szosą Chełmińską, gdzie trwają prace polegające na przebudowie wschodniej jezdni. Drogowcy układają tam kanalizację sanitarną i kontynuują korytowanie. Obecnie w obrębie skrzyżowania są wykonywane roboty ziemne oraz prace związane ze wzmacnianiem podłoża gruntowego pod przyszłą jezdnię wschodnią. Oprócz robót bitumicznych do zrealizowania zostanie jeszcze oznakowanie poziome i pionowe, dokończenie nasadzeń zieleni i roboty porządkowe.

Trwające prace związane z przebudową wschodniej jezdni Szosy Chełmińskiej
Trwające prace związane z przebudową wschodniej jezdni Szosy Chełmińskiej


Fragment gotowej infrastruktury drogowej – jezdnia zachodnia, chodnik,  droga rowerowa, zatoka autobusowa, ekrany akustyczne
Fragment gotowej infrastruktury drogowej – jezdnia zachodnia, chodnik, droga rowerowa, zatoka autobusowa, ekrany akustyczne


Budowa I etapu Trasy Średnicowej Północnej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej zakończy się 30 maja b.r., a nie jak pierwotnie zakładano 11 marca. Powodem zmiany terminu zakończenia realizacji projektu było wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowaną siecią gazową i wodnokanalizacyjną oraz czasochłonne procedury związane z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym w stosunku do jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, która była przeznaczona do rozbiórki.

Na skrzyżowaniu TŚ z Szosą Chełmińską drogowcy kończą budowę ronda
Na skrzyżowaniu TŚ z Szosą Chełmińską drogowcy kończą budowę ronda


Trasa  Średnicowa będzie gotowa w całości do końca maja 2014 r.
Trasa Średnicowa będzie gotowa w całości do końca maja 2014 r.


Informacja III

Skanska kontynuuje prace budowlane na obu odcinkach Trasy Średnicowej Północnej. Tempo robót sprawia, że trasa szybko nabiera kształtów. Na odcinku od ul. Grudziądzkiej i ul. Legionów oraz od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska na obu jezdniach ułożono dwie warstwy asfaltu. We wrześniu na ulicy Wybickiego na odcinku od ul. Legionów do Szosy Chełmińskiej, która będzie pełnić rolę drogi serwisowej, rozpoczęto korytowanie jezdni i roboty związane z wykonaniem konstrukcji drogi. W okolicy cmentarza i budynków SM Kopernik powstały miejsca do parkowania. W międzyczasie na obu odcinkach Trasy Średnicowej wykonawca przygotował konstrukcję pod montaż ekranów akustycznych.

Dwie warstwy asfaltu na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Legionów
Dwie warstwy asfaltu na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Legionów


Wykonana jezdnia południowa na odcinku od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska
Wykonana jezdnia południowa na odcinku od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska


Na ulicy Wybickiego wzmocniono podłoże i przygotowano konstrukcję drogi
Na ulicy Wybickiego wzmocniono podłoże i przygotowano konstrukcję drogi


Powstały miejsca parkingowe w okolicy cmentarza i budynków SM Kopernik
Powstały miejsca parkingowe w okolicy cmentarza i budynków SM Kopernik


Konstrukcja przygotowana pod montaż ekranów akustycznych przy zjeździe w ul. Kołłątaja
Konstrukcja przygotowana pod montaż ekranów akustycznych przy zjeździe w ul. Kołłątaja


Obecnie intensywne prace budowlane mają miejsce na skrzyżowaniach Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką i Szosą Chełmińską. Na początku września udało się wykorytować ok. 250 metrów Szosy Chełmińskiej. Na jezdni zachodniej trwają pracę związane z robotami ziemnymi i wykonywaniem podłoża gruntowego. Stanęły już pierwsze krawężniki, układana jest również sieć teletechniczna i przebudowywana jest sieć wodociągowa. Dobiega końca układanie kanalizacji deszczowej. Równolegle trwa układanie kabla pod nowe oświetlenie      i na potrzeby sygnalizacji świetlnej.

Prace budowlane na zachodniej nitce Szosy Chełmińskiej
Prace budowlane na zachodniej nitce Szosy Chełmińskiej


Na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z Szosą Chełmińską powstaje rondo
Na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z Szosą Chełmińską powstaje rondo


Niemniej zaawansowane roboty są realizowane przy budowie ronda na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką. Drogowcy udostępnili kierowcom wykonaną jezdnię zachodnią i rozpoczęli prace na wschodniej nitce. Zerwana stara nawierzchnia jezdni pozwoliła na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz prowadzenie robót wodociągowych i gazowych.

Oddany do użytku fragment jezdni zachodniej ul. Grudziądzkiej
Oddany do użytku fragment jezdni zachodniej ul. Grudziądzkiej


Prace budowlane prowadzone w obrębie ronda na skrzyżowaniu TS z ul. Grudziądzką
Prace budowlane prowadzone w obrębie ronda na skrzyżowaniu TS z ul. Grudziądzką


Trasa Średnicowa Północna zostanie oddana do użytku w 2014 r.
Trasa Średnicowa Północna zostanie oddana do użytku w 2014 r.


4 października Skanska zamknęła ul. Grunwaldzką na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Borowiackiej, gdzie będzie wykonywać kanalizację deszczową i sanitarną oraz zajmie się układaniem gazociągu i wodociągu. Po wykonaniu prac branżowych wykonawca rozpocznie w tymi miejscu roboty drogowe.

I etap Trasy Średnicowej Północnej obejmuje budowę dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu z poszerzeniami na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań. W ramach inwestycji powstaną również chodniki i ścieżki rowerowe. Projekt jest realizowany w oparciu o środki    z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Informacja II

Trwają zaawansowane prace na budowie Trasy Średnicowej Północnej. Realizacja I etapu obejmuje budowę dwóch jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na prawie półtorakilometrowym odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska. W ramach robót zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz oświetlenie drogowe. Zostaną również wybudowane skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką, ul. Legionów i Szosą Chełmińską.

Prace budowlane w obrębie zaprojektowanego skrzyżowania z ul. Grudziądzką
Prace budowlane w obrębie zaprojektowanego skrzyżowania z ul. Grudziądzką


Obecnie trwają roboty na całej długości I etapu. Na skrzyżowaniu ulicy Grudziądzkiej z Trasą Średnicową przebudowano sieć wodociągową i usunięto kolizje energetyczne. Pod koniec maja drogowcy z firmy Skanska rozpoczęli w tym miejscu roboty drogowe polegające na wykonaniu fragmentu skrzyżowania, które połączy ul. Grudziądzką z nowo wybudowaną trasą. W następnym etapie robót związanych z wykonaniem skrzyżowania prace ruszą na jego wschodniej części. Kierowcy pojadą wówczas nowo wybudowanym fragmentem ul. Grudziądzkiej, a drogowcy zamkną jezdnię wschodnią i zrealizują na tym fragmencie pozostałą część skrzyżowania.Roboty budowlane są realizowane na kilku fragmentach inwestycji i obejmują różne branże. 60 pracowników z firmy Skanska wykonuje roboty drogowe, kanalizacyjne, gazociągowe i teletechniczne. Na odcinku między ul. Grudziądzką i ul. Legionów drogowcy wykonali niemal całe profilowanie koryta pod konstrukcję nawierzchni obu jezdni, częściowo wzmocnili podłoże gruntowe oraz ustawili krawężniki i obrzeża betonowe. Na początku czerwca rozpoczęto układanie podbudowy bitumicznej i kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej. Na odcinku 130 metrów jezdni południowej udało się ułożyć pierwszy asfalt. Z kolei na jezdni północnej są realizowane roboty ziemne, polegające na wzmocnieniu podłoża.

Na południowej jezdni odcinka od ul. Grudziądzkiej do ul. Legionów ułożono pierwszy asfalt
Na południowej jezdni odcinka od ul. Grudziądzkiej do ul. Legionów ułożono pierwszy asfalt


Wzmacnianie podłoża i profilowanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni północnej
Wzmacnianie podłoża i profilowanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni północnej


Niemniej zaawansowane roboty są realizowane na odcinku od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska. Drogowcy są tu w trakcie wykonywania konstrukcji nowej drogi i kontynuują prace brukarskie. Na jezdni południowej zostało wzmocnione podłoże, a na odcinku 400 metrów zostały ustawione krawężniki przyszłej jezdni. Wykonawca zrealizował również 90% zakresu robót branży gazowej. W pobliżu ul. Legionów zakończono przebudowę kolizji energetycznych. W najbliższym czasie zaplanowano rozwiązanie kolizji w obrębie ul. Szosa Chełmińska.

Fragment jezdni na odcinku od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska czeka na ułożenie asfaltu
Fragment jezdni na odcinku od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska czeka na ułożenie asfaltu


Prace brukarskie i ustawianie krawężników przyszłej jezdni południowej
Prace brukarskie i ustawianie krawężników przyszłej jezdni południowej


W obrębie ul. Szosa Chełmińska trwają ostatnie roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych zlokalizowanych przy sklepie „Wina Świata”, co w najbliższym czasie umożliwi rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej. Niebawem pracownicy firmy Skanska rozpoczną również roboty branży sanitarnej związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, aby w możliwie krótkim czasie udostępnić teren pod roboty branży drogowej.

Prace budowlane w obrębie skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Wybickiego
Prace budowlane w obrębie skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Wybickiego


Wykonawca rozpoczyna realizację istotnych robót branży sanitarnej przy ul. Szosa Chełmińska
Wykonawca rozpoczyna realizację istotnych robót branży sanitarnej przy ul. Szosa Chełmińska


Budowa Trasy Średnicowej Północnej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Za kilka miesięcy powstanie tu skrzyżowanie Trasy Średnicowej z Szosą Chełmińską
Za kilka miesięcy powstanie tu skrzyżowanie Trasy Średnicowej z Szosą Chełmińską


Informacja I

Miejski Zarząd Dróg rozpoczął realizację długo oczekiwanej budowy Trasy Średnicowej Północnej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska. Trasa Średnicowa Północna jest jednym z najważniejszych elementów głównego szkieletowego układu komunikacyjnego Torunia i ma przebiegać docelowo na kierunku wschód-zachód od ul. Szosa Bydgoska do ul. Szosa Lubicka.
Głównym zadaniem Trasy Średnicowej Północnej jest stworzenie połączenia z istniejącym wewnętrznym układem komunikacyjnym miasta i umożliwienie szybkiego przemieszczania się pomiędzy osiedlami: Chełmińskie, Mokre i Rubinkowo. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę płynności ruchu, przepustowość i bezpieczeństwo transportowe.

Podpisanie umowy z Wykonawcą, od lewej: M. Hewusz – Dyrektor oddziału budownictwa inżynieryjnego Skanska, M. Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, A. Glonek – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i G. Pluta-Jagła – Główny Księgowy MZD
Podpisanie umowy z Wykonawcą, od lewej: M. Hewusz – Dyrektor oddziału budownictwa inżynieryjnego Skanska, M. Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, A. Glonek – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i G. Pluta-Jagła – Główny Księgowy MZD


11 stycznia 2013 r. dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Glonek podpisał z Firmą Skanska umowę na budowę pierwszego etapu inwestycji, czyli prawie 1,5 km odcinka od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej. Skanska wyceniła swoją ofertę na 35,5 mln złotych.
Budowa Trasy Średnicowej Północnej jest inwestycją kluczową dla miasta i całego regionu. Gmina Miasta Toruń uzyskała dla niej dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 16 listopada 2010 r., dzięki czemu połowa kosztów kwalifikowanych zadania zostanie pokryta ze środków UE. Wartość projektu po przetargu wynosi 40,20 mln zł, a dofinansowanie to ponad 20 mln zł.

Listopad 2010 r. - uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie budowy Trasy Średnicowej Północnej Od lewej: Michał Korolko – ówczesny Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Listopad 2010 r. - uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie budowy Trasy Średnicowej Północnej Od lewej: Michał Korolko – ówczesny Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Choć miasto od kilku lat było przygotowane do budowy Trasy Średnicowej Północnej zarówno finansowo jak i pod kątem posiadania niezbędnych decyzji administracyjnych, nie brakowało osób, które chciały zablokować realizację tej istotnej inwestycji drogowej, składając liczne protesty i odwołania od kluczowych decyzji.. Jednak Ministerstwo Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznały, że przedsięwzięcie jest przygotowane prawidłowo i trasę można budować.

Pod budowę Trasy Średnicowej Północnej wiele lat temu wyznaczono specjalny pas terenu. Na zdjęciu fragment obszaru zarezerwowanego pod budowę na odcinku od ul. Legionów do ul. Grudziądzkiej
Pod budowę Trasy Średnicowej Północnej wiele lat temu wyznaczono specjalny pas terenu. Na zdjęciu fragment obszaru zarezerwowanego pod budowę na odcinku od ul. Legionów do ul. Grudziądzkiej


W ramach projektu powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o długości 1,4 km, z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań, chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy. Prace obejmą także wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia drogowego. Wykonawca wykona również skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką, Szosą Chełmińską i Legionów. Zakończenie budowy zaplanowano na marzec 2014 r.

Już niedługo w tym miejscu powstanie pierwszy fragment Trasy Średnicowej Północnej.  Nowa infrastruktura drogowa poprawi płynność i  przepustowość układu komunikacyjnego.
Już niedługo w tym miejscu powstanie pierwszy fragment Trasy Średnicowej Północnej. Nowa infrastruktura drogowa poprawi płynność i przepustowość układu komunikacyjnego.

metryczka


Wytworzył: Piotr Kurasz (6 lutego 2013)
Opublikował: Mariusz Gajek (11 lutego 2013, 14:42:59)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (1 lipca 2014, 08:06:24)
Zmieniono: Wstawienie informacji V

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19936