Opis procedur

Opis procedur

Wykorzystanie pasa drogowego imprezy

PROCEDURY przy organizacji imprezy w myśl art. 65  ustawy Prawo o ruchu drogowym.   1.      Organizator imprezy, gdzie zachodzi wykorzystanie drogi w sposób szczególny,  zwołuje wstępne [...]

metryczka