Plac Hoffmanna

Zdjęcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu: Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna wraz z ul. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Etap I – Przebudowa skrzyżowania na placu prof. A. Hoffmanna.


Informacja IV

Miejski Zarząd Dróg zakończył realizację projektu pn.: „Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna wraz z przebudową ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Etap I – Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego, którego celem jest wspieranie projektów polegających na przebudowie miejsc szczególnie niebezpiecznych, a w szczególności skrzyżowań w ciągach dróg krajowych.

Przebudowa Placu Hoffmanna - ostateczny efekt realizacji projektu
Przebudowa Placu Hoffmanna - ostateczny efekt realizacji projektu


Przebudowa Placu Hoffmanna to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych Torunia realizowanych w oparciu o środki unijne. Do tej pory, z uwagi na słabą czytelność, liczne kolizje i wysokie natężenie ruchu, skrzyżowanie było jednym z najbardziej niebezpiecznych punktów miasta. Decyzja o przebudowie wynikała również z konieczności dostosowania tego miejsca do nowych warunków planowania zagospodarowania przestrzennego, związanego z budową hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gen. J. Bema. 

Koszt całkowity inwestycji wyniósł  – 8 427 800,00 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6 810 700,00 zł.

Realizację tego ważnego zadania umożliwiło dofinansowanie ze środków EFRR
Realizację tego ważnego zadania umożliwiło dofinansowanie ze środków EFRR


Dzięki realizacji projektu trudne i niebezpieczne skrzyżowanie zamieniło się w nowoczesne rondo z wyspą o średnicy 56 m, na które kierowcy mogą wjeżdżać zmodernizowanymi jezdniami z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. W celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu przebudowano również wloty na skrzyżowanie i zmodernizowano torowisko przebiegające w ciągu ul. Kraszewskiego i Broniewskiego. Przebudowa skrzyżowania wymagała przesunięcia torów w kierunku północnym.

Uroczyste otwarcie przebudowanego skrzyżowania – 22 maja 2012 r.
Uroczyste otwarcie przebudowanego skrzyżowania – 22 maja 2012 r.


Modernizacja torowiska poprawiła płynność i bezpieczeństwo ruchu
Modernizacja torowiska poprawiła płynność i bezpieczeństwo ruchu


W ramach przebudowy infrastruktury drogowej wokół ronda powstały nowe chodniki i asfaltowe ścieżki rowerowe. Drogowcy z firmy Skanska zmodernizowali kanalizację deszczową, wymienili oświetlenie i wykonali prace związane z zagospodarowaniem zieleni.
Z uwagi na konieczność zapewnienia większego bezpieczeństwa pieszych zainstalowano również nową sygnalizację świetlną.

Bezpieczne przejścia dla pieszych i rowerzystów z nową sygnalizacją świetlną
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rowerzystów z nową sygnalizacją świetlną


Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna jest jednym z najlepszych przykładów realizacji celów działania 8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ramach prac budowlanych stworzono azyle dla pieszych i wybudowano ciąg pieszo-rowerowy.
Założeniem zarządcy drogi było usprawnienie ruchu i zmniejszenie liczby kolizji drogowych. Realizacja projektu przyczyniła się również do znacznej poprawy bezpieczeństwa pieszych. Było to możliwe dzięki segregacji ruchu poprzez wydzielenie samodzielnych ciągów komunikacyjnych osobno dla ruchu samochodów, pieszych i osób poruszających się na rowerach.

Nowe chodniki i ścieżki rowerowe wokół nowoczesnego ronda
Nowe chodniki i ścieżki rowerowe wokół nowoczesnego ronda


Jednym z założeń projektu była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
Jednym z założeń projektu była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów


Dzięki przebudowie skrzyżowania zmniejszy się liczba kolizji drogowych
Dzięki przebudowie skrzyżowania zmniejszy się liczba kolizji drogowych


     Jednym z priorytetów Gminy Miasta Toruń jest sprawne wykorzystywanie środków zewnętrznych, które w znacznym stopniu ułatwiają realizację ważnych projektów. Przebudowa Placu Hoffmanna to kolejny dowód na to, że warto się o te środki starać.
Dzięki funduszom europejskim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kolejne miejsce na mapie drogowej Torunia doczekało się zmiany na lepsze.      


Informacja III

Miejski Zarząd Dróg w dalszym ciągu realizuje projekt przebudowy skrzyżowania na placu prof. A. Hoffmanna – jednego z najbardziej kolizyjnych miejsc w Toruniu. Dzięki intensywnym pracom drogowców z firmy Skanska skrzyżowanie zamienia się w nowoczesne rondo, które usprawni ruch i przyczyni się do zmniejszenia liczby kolizji drogowych.

Niebezpieczne skrzyżowanie zamienia się w nowoczesne rondo
Niebezpieczne skrzyżowanie zamienia się w nowoczesne rondo


W ramach realizacji przedsięwzięcia powstaje nowe rondo z wyspą o średnicy 56 metrów. Po przebudowie kierowcy będą na nie wjeżdżać zmodernizowanymi jezdniami z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. W celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżujących drogowcy przebudowują również wloty na rondo.

Drogowcy podczas przebudowy wlotu na rondo od strony ul. Fałata
Drogowcy podczas przebudowy wlotu na rondo od strony ul. Fałata


Zmodernizowane torowisko – jeden z pierwszych efektów intensywnych prac
Zmodernizowane torowisko – jeden z pierwszych efektów intensywnych prac


Jednym z najistotniejszych elementów realizacji przedsięwzięcia są roboty prowadzone na torowisku przebiegającym przez skrzyżowanie w ciągu ul. Kraszewskiego i Broniewskiego.
Dzięki sprawnemu rozwiązaniu kolizji energetycznych i przebudowie gazociągu, udało się przyspieszyć roboty torowe. W ramach tych robót drogowcy wykonali prace ziemne, położyli podbudowę z kruszywa i zainstalowali nowe tory. W tym samym czasie ustawiono nowe słupy trakcyjne i ułożono przejazdy, dzięki czemu możliwe było wznowienie ruchu tramwajowego.

Przyspieszenie robót torowych umożliwiło wznowienie ruchu tramwajowego
Przyspieszenie robót torowych umożliwiło wznowienie ruchu tramwajowego


W ramach przebudowy infrastruktury drogowej wokół ronda powstają nowe chodniki     i asfaltowe ścieżki rowerowe. Oprócz robót drogowych i torowych firma Skanska jest  w trakcie modernizacji kanalizacji deszczowej, wymiany oświetlenia i prac związanych z zagospodarowaniem zieleni. Z uwagi na konieczność zapewnienia większego bezpieczeństwa pieszych, drogowcy zainstalują również sygnalizację świetlną.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych. Realizacja przedsięwzięcia dostosuje układ komunikacyjny do nowego zagospodarowania przestrzennego związanego z budową hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gen. J. Bema.

Wokół ronda powstaje nowe infrastruktura drogowa i oświetlenie
Wokół ronda powstaje nowe infrastruktura drogowa i oświetlenie


Obok nowych chodników powstają ścieżki rowerowe
Obok nowych chodników powstają ścieżki rowerowe


Dzięki zieleni cały Plac Hoffmanna zmieni się nie do poznania
Dzięki zieleni cały Plac Hoffmanna zmieni się nie do poznania


Powstające rondo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego
Powstające rondo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego


Realizacja projektu przebiega przy udziale środków z Unii Europejskiej
Realizacja projektu przebiega przy udziale środków z Unii Europejskiej


      Realizacja powyższego projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, które Gmina Miasta Toruń zdobyła w konkursie dla działania 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Oś priorytetowa VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe).

Całkowity koszt zadania po przetargu to 8 880 041 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 399 056,23 zł, co stanowi 72,06% kosztów kwalifikowanych projektu.


Informacja II

Trwa przebudowa placu prof. A. Hoffmanna w Toruniu – jednego z najbardziej niebezpiecznych miejsc naszego miasta. W ramach inwestycji wykonawca – firma Skanska przebudowuje istniejący układ drogowy, zastępując dotychczasowe skrzyżowanie o wiele bardziej czytelnym rondem. Drogowcy zbudują nowe jezdnie, bitumiczne ścieżki rowerowe i chodniki oraz zagospodarują teren zielenią.

Drogowcy z firmy Skanska podczas usuwania kolizji energetycznych
Drogowcy z firmy Skanska podczas usuwania kolizji energetycznych


Dotychczas drogowcom udało się usunąć wszystkie kolizje infrastruktury podziemnej i wykonać prace związane z przebudową gazociągu. Teraz wykonawca skupił się na robotach torowych. Potwierdza to kierownik robót – Jakub Bartoszewicz:

       „Budowa ronda na placu Hoffmanna wiąże się z koniecznością przesunięcia torowiska w kierunku północnym tj. w stronę ulicy Bema. Wykonawca z tym zakresem prac planuje się uporać do końca września tego roku. Wykonaliśmy prace ziemne, obecnie kończymy podbudowę z kruszywa oraz montujemy zupełnie nowe tory. Równolegle jesteśmy w trakcie układania przejazdów. Za sobą mamy również demontaż starych słupów trakcyjnych i ustawienie nowych.”

Rozbiórka starego torowiska
Rozbiórka starego torowiska


Kolejnym etapem prac torowych jest ułożenie płyt przejazdowych
Kolejnym etapem prac torowych jest ułożenie płyt przejazdowych


Równolegle w ciągu ulic Bema i Fałata drogowcy z firmy Skanska prowadzą prace brukarskie, które polegają na ustawianiu krawężników i układaniu nowych chodników.

Realizacja robót drogowych przebiega bardzo sprawnie
Realizacja robót drogowych przebiega bardzo sprawnie


Plac Hoffmanna w pigułce

          Realizacja prac budowlanych na placu Hoffmanna to część dużego przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna wraz z ul. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Etap I – Przebudowa skrzyżowania na placu prof. A. Hoffmanna”. Konieczność przebudowy tego miejsca wynika z jego słabej czytelności, która jest główną przyczyną wielu wypadków drogowych. Potwierdzają to policyjne statystyki, które mówią o 136 kolizjach w latach 2007-2009.

Przebudowa skrzyżowania na placu Hoffmanna jest powiązana z budową hali widowisko-sportowej przy ul. Gen. Bema. Zaplanowana budowa obiektów sportowych w tym miejscu wymusiła wprowadzenie zmian w dotychczasowym układzie komunikacyjnym miasta.

Realizacja powyższego projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, które Gmina Miasta Toruń zdobyła w konkursie dla działania 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Oś priorytetowa VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe).

Całkowity koszt zadania po przetargu to 8 880 041 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 399 056,23 zł, co stanowi 72,06% kosztów kwalifikowanych projektu.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to maj 2012 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to maj 2012 r.
Informacja I

Za kilka dni ruszy przebudowa Placu prof. A. Hoffmanna – jednego z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Toruniu. Zmiany dotyczące tego fragmentu układu komunikacyjnego są częścią dużej inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna wraz z ul. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Etap I – Przebudowa skrzyżowania na placu prof. A. Hoffmanna.
Realizacja tego etapu będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, które Gmina Miasta Toruń zdobyła w konkursie dla działania 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Oś priorytetowa VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe). Toruń otrzymał na ten cel prawie 11 mln zł.

Zdjęcie
Skrzyżowanie na Placu Hoffmanna należy do miejsc szczególnie niebezpiecznych


Celem działania 8.1 jest wspieranie projektów polegających na przebudowie miejsc szczególnie niebezpiecznych, a w szczególności skrzyżowań w ciągach dróg krajowych. W ramach przebudowy tych skrzyżowań dopuszcza się min.: zmianę geometrii skrzyżowania, budowę ronda, lewo i prawoskrętów, wysepek i wyniesień rozgraniczających pasy ruchu, barier, kładek, przejść i azylów dla pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych, instalację sygnalizacji świetlnej, odwodnienia, oświetlenia i oznakowania skrzyżowania.

25 lutego 2011 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Eksperci oceniający projekty konkursowe docenili fakt, że inwestycja jest dobrze przygotowana i posiada wszelkie niezbędne decyzje administracyjne oraz spełnia wszystkie najważniejsze kryteria  Dzięki temu Gmina Miasta Toruń otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10 824 976,74 PLN, co stanowi 72,06% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt przebudowy skrzyżowania na Placu Hoffmanna wynosi wg kosztorysów inwestorskich 15 021 940 PLN.

Zdjęcie
7 marca 2011 r. doszło do podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych
Od lewej: Grzegorz Prajwowski – Dyrektor Oddziału Firmy Skanska (Wykonawca)
Grażyna Pluta-Jagła – Główny Księgowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
Andrzej Glonek – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu


Przedmiotem projektu jest przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna drogi krajowej nr 80 tj. ul. Kraszewskiego z drogą publiczną o kategorii powiatowej ul. Gen. J. Bema i drogą powiatową ul. Fałata. Z uwagi na słabą czytelność, istniejące skrzyżowanie stanowi jeden z najbardziej niebezpiecznych punktów Torunia. Dowodem na to jest informacja Komendy Miejskiej Policji, z której  wynika, że na skrzyżowaniu w latach 2007-2009 doszło aż do 136 kolizji drogowych. Jedną z głównych przyczyn wypadków jest wysokie natężenie ruchu pojazdów na nieprzystosowanych do niego drogach, co obniża poziom bezpieczeństwa jego uczestników. Dodatkowym problemem jest fakt, że skrzyżowanie na Placu Hoffmanna ze stanowiącymi je ulicami nie przystają do nowych warunków planowania zagospodarowania przestrzennego związanego z budową hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gen. J. Bema. To właśnie m.in. w kontekście planowanej budowy hali na 5,5 tys. miejsc zaistniała pilna potrzeba przebudowy ronda w celu usprawnieniu ruchu samochodowego i pieszych, jak również poprawy ich bezpieczeństwa. Lokalizacja obiektów sportowych przy ul. Bema wymusza zmiany w dotychczasowym układzie komunikacyjnym miasta. Zakończenie realizacji rzeczowej projektu zaplanowano na maj 2012 r.

Zdjęcie
Przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora po podpisaniu umowy.

- Przebudujemy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Powstanie na nim rondo. – powiedział Grzegorz Prajwowski – Dyrektor Oddziału firmy Skanska. – Zmiana ta poprawi bezpieczeństwo i przepustowość na krzyżówce.

Skanska od lat buduje w Toruniu – jedną z ostatnich zrealizowanych inwestycji była przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta – również współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Współpraca z tak doświadczonym Wykonawcą jest gwarantem, że środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą wydawane sprawnie.

Zdjęcie
Etap I – przebudowa skrzyżowania będzie współfinansowana ze środków UE

Na Placu prof. A. Hoffmanna planuje się zmianę geometrii na rondo z dopuszczeniem średnicowego ruchu tramwajowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Ponadto zakres przebudowy skrzyżowania obejmuje:
- budowę ronda dużego o średnicy wyspy 56m z dwupasową jezdnią bitumiczną o szer. 7,0 m,
- przebudowę wlotów dwujezdniowych o szer. 7,0 m każda jezdnia na długości do 130 mb,
- przebudowę dwutorowej linii tramwajowej na długości około 300 mb,
- przebudowę oświetlenia,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego branży telekomunikacyjnej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć gazowa i CO) i energetycznej,
- budowę ścieżek rowerowych bitumicznych o szer. 2,5 m wokół ronda dla wszystkich relacji,
- przebudowę chodników betonowych o szer. 3-4 m,
- zagospodarowanie zieleni

Zdjęcie
Wokół ronda powstaną ścieżki rowerowe i zostaną przebudowane chodniki


Zdjęcie
W ramach projektu zostanie przebudowana linia tramwajowa na długości ok. 300 m


Zdjęcie
Plac Hoffmanna tonie w gąszczu znaków drogowych, co wcale nie ułatwia przejazdu.
Kierowcy skarżą się, że skrzyżowanie jest nieczytelne. Dzięki przebudowie zwiększy się bezpieczeństwo i przepustowość na krzyżówce.


Zdjęcie
Przebudowa skrzyżowania ułatwi m.in. komunikację z ul. Gen. J.Bema i dojazd do planowanej hali widowiskowo – sportowej.Wytworzył: Piotr Kurasz (7 marca 2011)
Opublikował: Mariusz Gajek (9 marca 2011, 13:07:18)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (14 czerwca 2012, 09:59:49)
Zmieniono: Aktualizacja - wstawienie 4 informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6733

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij